Webshop billeder

Billeder er altid vigtige, og som ejer af webshops eller andre hjemmesider så er det vigtigt, at billederne som man mødes med, ser flotte og indbydende ud, samtidig med at de viser, det som man gerne vil vise til kunderne. Dog fravælger flere at gå ud til en professionel for at få lavet billeder, og så ender de selv med at stå og tage dem. Det kan for nogle virke dyrt at få en professionel til det, men som i alle andre sammenhænge, så kan folk med erfaring og ekspertise hjælpe, hvis man ønsker et solidt og nydeligt resultat.

 

Siger mere end 100 ord

Produktteksten er for mange gået hen og er blevet mindre vigtig. Specielt i forhold til produkter som er velkendte, så er teksten tit ligegyldig, da man allerede kender til produktet. I sådan en situation er det, at produktbilleder kan blive vigtige, og spille en stor rolle. Det vil så primært være billederne af produkterne, som skal ud og sælge for kunderne, og det er derfor vigtigt, at billedet står flot og lækkert. Der skal tænkes flere elementer ind i billedet. Baggrunden og elementerne som man ser på billedet, skal gennemtænkes før man tager billedet og poster det på hjemmesiden eller shoppen.

 

De forskellige billeder

Hvilke billeder man skal tage, og hvor mange man skal bruge, er alle tanker, som man står med når man skal i gang. Der findes dog andre måder at tage det perfekte billede på, end blot at tage billedet kun af produktet. Billeder kan være tidskrævende at få taget, men de spiller bare i mange situationer en vigtig rolle, og netop derfor skal der gøres noget ud af billedet til produktet. Det kan nemlig godt være den ekstra tid som man bruger på billedet, der gør, at man vil få mange fremtidige kunder og salg, så udseendet og førstehåndsindtrykket er relevant at tænke ind i billedet.

 

Fritlagte billeder

I nyhedsbreve, markedsføring og annoncer er en af de hyppigste billedtyder, som benyttes er fritlagte billeder. Hvis man sender sine billeder ud til eksterne platforme, så foretrækker de fleste at modtage fritlagte billeder med hvid baggrund. Så et basic foto er altid godt at have, men der er flere muligheder.

 

Opstillet billede

Et opstillet billede vil i mange situationer minde om et fritlagt billede, bare hvor man ikke har hvid baggrund, men derimod viser produktet fra forskellige vinkler. Det kræver ikke meget at tage, og derfor er det en god fremgangsmåde, som også tilføjer lidt ekstra til billedet, når man finder den perfekte vinkel, som man er tilfreds med.

 

Miljøbillede

Det kræver noget mere arbejde, hvis man skal ud og tage miljøbilleder. De er noget mere tidskrævende at få taget, men de tilføjer noget ekstra til produktet og synet som det vil få fra potentielle kunder. Man tager nemlig produkterne med ud i andre omgivelser, og typisk naturen.  Det tilføjer nemlig lidt ekstra til billedet, når man ser det, og netop den ekstra tilføjelse kan være det, som spiller den store rolle.